van Gent elektroservice BV logo

Erkenning

Vanaf medio 2007 zijn we een officieel Erkend Elektrotechnisch Installateur conform de erkenningsregeling REI 2004. Dit betekent dat we bezitten over aantoonbaar vakmanschap en geschikte meetmiddelen.

De erkenningsregelingen zijn er om de wederzijdse belangen van de installateur en de opdrachtgever te dienen. De opdrachtgever wil weten wat de erkend installateur kan leveren maar ook dat er de zekerheid is dat de installateur de afgesproken kwaliteit levert.

Het register

Het kenmerk van deze erkenningsregelingen is de opname in een register. Indien een installateur zich aanmeldt als erkend installateur dan dient deze te beschikken over voldoende aantoonbare vakmanschap en geschikte meetmiddelen. Na controle van de vakmanschap en het gebruik van geschikte meetmiddelen wordt de installateur opgenomen in dit register. Daarna mag de installateur zich op de Nederlandse markt presenteren als een erkend installateur.

Op basis van vakmanschap worden gekeurde materialen geselecteerd en toegepast. Daarna wordt door middel van geschikte meetmiddelen de installatie beproefd. Het aantonen van de kwaliteit van de geleverde installatie is de verantwoordelijkheid van de erkende installateur.

Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de aangelegde installaties voldoen aan de normen. De erkende gecertificeerde installateur (KOMO-Instal en/of ISO 9001:2000) wordt niet steekproefsgewijs gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de betreffende certificatie-instelling. Door deze controles wordt de kwaliteit van de erkenningen richting klant en overheid gewaarborgd.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Techniek Nederland ‘staat’ voor onze sector. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn ze ook voor ons een factor van betekenis. Zo is Techniek Nederland continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.  

Neem contact met ons op

van Gent elektroservice BV
Uilenkade 52
3336 LP Zwijndrecht
Tel. 078 - 629 06 16
mail@vangentelektroservice.nl